Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

Tieslietu ministrija

Informācija atjaunota 07.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji

Persona var pieprasīt dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto dzimšanas apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim, un, ja šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās dzimšanas apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva EUR 7.00. No valsts nodevas atbrīvo personas: 1) ar I vai II invaliditātes grupu; 2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3) atzīta par trūcīgu; 4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Iesniegumā, jānorāda atvieglojumu apliecinošais dokuments un tā identifikācijas dati. No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta var saņemt izziņas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu iesniegumā norādītajā elektroniskā pasta adresē (maksa par pakalpojumu EUR 5.00 ). Šādu izziņu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (samaksai par paātrināto pakalpojuma sniegšanu piemēro koeficientu 3 (EUR 15.00)). Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas (rekvizīti apmaksas veikšanai tiek nosūtīti pēc iesnieguma reģistrēšanas). Tieslietu ministrijā no maksas par izziņas sagatavošanu atbrīvo personas: 1) kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 2) kura ir atzīta par trūcīgu; 3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 4) daudzbērnu ģimeni. Iesniegumā, jānorāda atvieglojumu apliecinošais dokuments un tā identifikācijas dati. Ja dokumentu paredzēts izmantot Eiropas Savienības valstī, apliecībai vai izziņai, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012 (turpmāk-Regula) 1.panta 2.punktu, var pievienot daudzvalodu standarta veidlapu (turpmāk- Veidlapa) kādā no ES dalībvalstu valodām (tas jānorāda iesniegumā). Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā dokumentam var pievienot Veidlapu kā e-dokumentu. Veidlapas sagatavošanai tiek piemēroti iepriekš minētie Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu atvieglojumi un maksa par paātrināto pakalpojuma sniegšanu. Veidlapu izsniedz izziņai vai apliecībai, kas izdota Latvijā laikposmā no 01.01.2013. Veidlapu iespējams pieprasīt arī jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā. Ja dokumentu paredzēts izmantot ārpus Eiropas Savienības, dokumentu pie Latvijas Zvērināta notāra jāapliecina ar Apostille (neattiecas Veidlapas regulējums).

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Latvijas valsts portālā www.latvija.gov.lv jāveic e-pakalpojums "Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana". E-pakalpojumā izvēlas saņēmējiestādi, kas būs iesnieguma izpildītāja. Aizpilda veidlapā pieprasītos laukus ar nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama attiecīgā reģistra ieraksta meklēšanai. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm. 2. Pakalpojuma saņemšana Persona atkārtoto dzimšanas apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (iepriekš sazinoties par klātienes apmeklējuma kārtību), vai arī saņemt izziņu savā e-pastā, kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Dzimšanas apliecību var saņemt tikai klātienē vai ar pasta starpniecību papīra formā. Dzimšanas apliecību nav iespējams parakstīt elektroniski un nosūtīt e-pasta adresē vai e-pasta adresē kā elektronisku dokumentu. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavo izziņas ar e-parakstu un nosūta personas norādītajā e-pasta adresē vai oficiālajā e-adresē, apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Nepieciešamie dokumenti dzimšanas apliecības vai izziņas par dzimšanas reģistrāciju saņemšanai: 1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments; 2) ja pieprasa par radinieku, jāuzrāda radniecību apliecinošie dokumenti; 3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti; 4) pilnvarotajai personai, papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā. Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tieslietu ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000070045
  Papildu informācija:
  67830675

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ventspils valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Aglonas iela 4B, Rīga, LV-1057
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kuldīgas novada Dzimtsarkatu nodaļa
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saulkrastu novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepājas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Pārdaugavas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Ziemeļu Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma saņēmēja atrašanās vieta:
  Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde
  Adrese:
  Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:00

  08.00 - 18.00

  Pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 17.00

  Pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 17.00

  Pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 17.00

  Pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 13.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -