Mani dati VDEĀVK

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP64-V2-0

Lietošanas noteikumi

Pakalpojuma ietvaros ietvaros persona (pakalpojuma persona) saņem informāciju par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pieņemtajiem lēmumiem un sniegtajiem atzinumiem, ka arī izsniegto invalīda apliecību. Pakalpojums pieejams šādai fiziskai personai (pakalpojuma saņēmējam): Kura ir aktīva Iedzīvotāju reģistrā, Kura ir rīcībspējīga, Kura pakalpojuma saņemšanas brīdī nav mirusi. Ja pakalpojuma saņēmējs nav pakalpojuma persona, tad e-pakalpojums ir pieejams tikai pakalpojuma personas: Aizbildnim, Aizgādnim, Vienam no nepilngadīgā bērna vecākiem. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams autorizēties ar Latvijā izsniegtu drošu elektronisko parakstu vai izmantojot savu komercbankas internetbankas lietotāju un visu autorizācijas mehānismu (lietotājs - parole - kodu kartes vai kodu kalkulatora vērtība). Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas dati elektroniskā formātā šobrīd pieejami par lēmumiem, kas pieņemti no 1998. gada. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek atrunāti Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumos un Personas datu apstrādes principos. Lietotājs ir iepazinies ar portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes principiem.